Priateľsvo, originalita, zmena

Keby som mal povedať v krátkosti čo pre mňa zmanená Lifecamp, boli by to asi slová ako priateľsvo, originalita a zmena. Priateľstvo preto, lebo myslím, že to asi najlepšie popisuje atmosféru, ktorá na campoch panovala. Ako vedúci sme sa snažili, aby sa všetci ľudia na campe cítili byť súčasťou jedného celku a spolu prispeli k tomu, aby ten jeden týždeň bol taký, na ktorý nikdy nezabudmene.

Pod pojmom originalita myslím jedinečnosť každého jedného účastníka, ktorý prešiel Lifecampom. Jednou z našich túžob je spoznať to, v čom je konkrétny človek výnimočný, kde sú jeho talenty, obdarenia a ambície. Snažili sme sa našich ľudí povzbudiť, aby rozvíjali to dobré čo v nich je a išli za svojimi snami. U mnohých už vidíme, že sa tie sny stávajú realitou, z čoho máme samozrejme veľkú radosť.

No a nakoniec je to zmena, čo znamená, že chceme, aby žiadny účastník neodišiel taký istý, aký prišiel. Chceme, aby si ľudia neodnášali len zábavu a zážitky, ale aj zdravé hodnoty, postoje a prístup k životu. Hlavným cieľom Lifecampu je pre mňa vidieť generáciu úspešných mladých ľudí, ktorí za pár rokov pohnú túto krajinu správnym smerom. Že prispejú k tomu, aby sme mali nielen rastúcu ekonomiku a dobrú životnú úroveň, ale aby sme boli aj krajina so zdravými medziľudskými vzťahmi a hodnotami.

Teším sa, že tento rok budem môcť spoznať nových jedinečných ľudí, zažiť nové priateľstvá a vidieť zmenu, ktorá posunie naše životy na novú úroveň.

IMAG0216