Dohoda medzi vedúcimi tábora LifeCamp a jeho účastníkmi.

potrebné prečítať pred prihlásením a vyznačiť v prihláške

Ako účastník:

· nebudem konať na svoju päsť, ale budem prihliadať na dobro ostatných

· nebudem ohrozovať iných, nebudem ohrozovať ani seba

· budem rešpektovať druhých účastníkov tábora v plnej miere

· po večierke budem rešpektovať nočný kľud

· neopustím apartmánový dom, či skupinku na výlete bez dovolenia vedúceho skupiny

· nezoberiem si z domu a nebudem kupovať alkohol a opojné látky a užívať ich počas tábora

· budem rešpektovať rady, usmernenia a organizačné pokyny vedúcich počas cesty autobusom a počas tábora

· nebudem sa zdržiavať mimo svojej izby po večierke

Ako vedúci ti môžeme zaručiť:

· rešpekt tvojej osoby (názory, originalitu, osobnosť)

· ochranu osobných údajov, čo si uviedol/a v dotazníku

· maximálny výkon a snahu o to, aby si zažil/a pravé priateľstvo a zábavu počas campu

Veríme, že chceš dodržať dohodu a dúfame, že prežijeme všetci skvelý camp.

Tešíme sa na teba!

Vedúci tábora LifeCamp