Koronavirus

Korona vírus ovplyvňuje samozrejme aj oblasť cestovného ruchu.
Spojili sme sa preto s cestovnou kanceláriou CK AZAD, ktorá zabezpečuje náš turnus na Makarskej v Chorvátsku s otázkou ako postupovať v tejto situácii.

Dostali sme nasledovné uistenia a záruky:
1. CK drží všetky svoje turnusy a vyčkáva na reakciu chorvátskej vlády aké opatrenia/nariadenia vyhlási ohľadne letnej sezóny. Zatiaľ nie sú známe.
2. CK upravila storno podmienky. Storno zo strany účastníkov je možné do 30 dní od začatia turnusu (v našom prípade 9.6.2020 bezplatne).
3. Zálohu, ktorú sme ako organizátori zložili nám síce nevrátia, ale bude ju možné použiť ako voucher na budúci rok.

Na základe týchto garancií sme sa rozhodli ako organizátori pokračovať v prípravách na tábor a samozrejme sledovať ako sa bude situácia vyvíjať.
V prípade že príde z chorvátskej, alebo slovenskej strany k rozhodnutiu neotvoriť hranice pre letnú sezónu, bude tábor samozrejme zrušený.
Ak k takémuto obmedzeniu nepríde a situácia bude priaznivá na cestovanie do zahraničia, sme rozhodnutí tábor realizovať.
Kľúčovým dátumom pre nás všetkých bude 9.6. 2020 kedy padne z našej strany finálne rozhodnutie.

Prosíme Vás teda, aby ste svoje prihlásené dieťa neodhlasovali a spolu sme vyčkali na vývoj situácie.
Máme ešte dostatok času na finálne rozhodnutie.
Samozrejme, že si za nás úprimne prajeme, aby nám tábor Lifecamp 2020 tento rok vyšiel.
Nezávisí to však žiaľ od nás.