Info pre rodičov

Milí rodičia,

tu nájdete niekoľko veľmi potrebných informácii o vedúcich tábora, poistení, či možnosti ako kontaktovať svoje ratolesti počas tábora.

Hlavný vedúci tábora Lifecamp je Martin Štuk . V tíme vedúcich je ešte ďalších 5 vedúcich.

Hlavným vedúcim Lifecampu je Ing. Martin Štuk (41 rokov) zakladateľ organizácie Stream, ktorá organizuje tábory Lifecamp. Martin má bohaté skúsenosti ako pracovník s deťmi a mládežou. Takisto má certifikované znalosti s prostredia terénnej práce s mládežou.

Občianske združenie Stream vzniklo v roku 2009. Videli sme veľkú núdzu a zároveň potrebu rozbehnúť organizáciu, ktorá by mladým ľudom pomáhala zmysluplne tráviť voľný čas.

Cieľom Streamu je vytvárať také aktivity a projekty, aby vo svojom voľnom čase spoznali správnych ľudí, zažili zábavu a zároveň vyťažili z toho niečo – čo pohne ich životom, niečo ich naučí, obohatí.

Tábor Lifecamp Slovensko sme pripravili pre vaše deti práve s týmto cieľom.  Tento ročník je v poradí siedmy. Akékoľvek otázky ohľadne tábora alebo nás vedúcich prosím adresujte na stuk.martin@gmail.com, alebo volajte +421918534754.

Ak má dieťa menej ako 15 rokov

Musí dieťa mať vaše písomne vyhlásenie, že sa môže zúčastniť tábora. Stačí, aby ste formulovali váš súhlas, že vaše dieťa (meno, priezvisko, rodné číslo a adresa) sa zúčastní tábora Lifecamp Slovensko od 22.-28.7, Závažná Poruba a pridáte podpis, prehlásenie budeme kontrolovať pri odchode na tábor

Poistenie

Poistenie vášho dieťaťa nie je v cene zájazdu. Poistenie je preto vašou zodpovednosťou.

Doprava

Doprava bude realizovaná vlakom ako skupina cestujúcich. Po prihlásení vám dáme vedieť na ktorých zástavkách rýchliku z Bratislavy do Košíc budú zberné (nástupné) miesta, pocestujeme do Lipovského Mikuláša, kde bude čakať autobus do Závažnej Poruby.

Zdravotné problémy

Budeme mať kontakt na miestneho lekára, v prípade núdze. Tiež vás prosíme, aby vaše deti vyznačili v prihlasovacom formulári, že berú nejaké lieky a pod. Na tábore bude zdravotník.

Táborová dohoda

Prosíme, aby vaše dieťa prečítalo táborovú dohodu medzi vedúcimi a účastníkmi. Táto dohoda nám slúži ako dobrý nástroj pre zabezpečenie príjemného a bezpečného pobytu pre všetkých účastníkov campu. V prípade hrubého porušenia tejto dohody, vás samozrejme budme kontaktovať.

Kontakt počas tábora

Telefóne čislo +421918534754  je číslo na hlavného vedúceho tábora -Maťa Štuka

Počas trvania tábora budeme zavesovať fotky z priebehu tábora na FB Lifecamp