Domov prišiel opálený, usmiaty pubertiak s tisíc fotkami, zážitkami a s prianím ísť na budúci rok opäť. Skvelé. Ďakujem.